Mekông Megumi đã tạo ra được nền tảng đầu tiên cho sản phẩm dầu tinh chất ép lạnh 100% từ thiên nhiên, không tinh chế, không chất bảo quản, với nhà máy chế biến đạt chứng chỉ chất lượng ISO 22000:2005 và HACCP đầu tiên đặt tại Bến Tre